Pekařská firma DK Open přesouvá výrobu. Kam a proč?

01.03.2023

V lednovém vydání jsme zmínili hradeckou pekařskou firmu DK Open, v níž v nedávné době došlo k...

[přečtěte si celý článek]


Jitka Ježková exkluzivně pro Žurnál

01.03.2023

„Po určitém čase jsem si plně uvědomila, že divadlo je herecké profesi základem,“ konstatuje Jitka...

[přečtěte si celý článek]


Úklid za všechny prachy

08.02.2023

J. Hradec – Ve tři čtvrtě na čtyři ráno 3. prosince si obsluha městského kamerového systému všimla...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Developeři údajně nakoupili až příliš lacino. První muži Kamenice nad Lipou odpovídají.

Publikováno: 12.08.2022

V předchozím článku se věnujeme problematice aktuálního prodeje městských pozemků v Kamenici nad Lipou, který má jak své zastánce, tak i oponenty. Kritici tvrdí, že zastupiteli odsouhlasené ceny jsou příliš nízké, ovšem radnice argumentuje tím, že vše je věcí nabídky a poptávky a ceny, jež jsou kupci ochotni za pozemky zaplatit, jsou naopak slušné. Jedná se konkrétně o parcely u zdejšího přírodního koupaliště a v lokalitě mezi Penny Marketem a hlavní silnicí. Za vedení města se k záležitosti vyjádřili starosta Jaromír Pařík a místostarosta Ivan Pfaur.

Kamenice nad Lipou se zbavuje některých svých pozemků. Proč? Představují pro město ekonomickou zátěž? Nebo je nabízená cena za ně neodolatelně lukrativní?

J. Pařík: Naším důvodem jsou především záměry investorů, které jsou pro Kamenici zajímavé a jsou v souladu s Územním plánem města. Ten počítá například s tím, že zóna obchodu a služeb bude postupně rozšiřována a v jejím těsném sousedství pak vyrostou i domy bytové. Řeč je o zelené lokalitě za Penny Marketem. A plány developera, tedy pražské společnosti Grelio Commerce, s tímto plánem souzní. Jakožto zástupci města to vnímáme tak, že se nám naskytla možnost, již je třeba využít. Přínos pro občany je totiž nezpochybnitelný.

Zmínil jste výstavbu obytných domů. Jak je na tom Kamenice v oblasti bydlení?

J. Pařík: Máme něco málo přes sto městských bytů, a tato kapacita je plně obsazena. Když se některý byt uvolní, tři, čtyři zájemci o jeho pronájem se většinou přihlásí. Bytovou výstavbu bychom tedy uvítali. V Kamenici navíc vzniká domov pro seniory, v němž bude pracovat odhadem padesát lidí, a místní firma Edscha plánuje rozšíření provozu a tudíž i nábor nových zaměstnanců. A všichni ti lidé budou potřebovat někde bydlet.

I. Pfaur: Podotýkám, že město v dané lokalitě vlastní pouze tři dílčí parcely a příprava celého pozemku k výstavbě je pro nás v podstatě nereálná. Aktivitu investora tudíž vítáme a líbí se nám i skutečnost, že ve věci spolupracuje se zdejší firmou I. Kamenická stavební a obchodní a tím pádem dává práci místním lidem.

Kritici prodeje městských pozemků v obchodní zóně a u koupaliště každopádně tvrdí, že prodejní ceny jsou nepřiměřeně nízké. Pozemek u koupaliště o rozloze bezmála 5.000 m², s nímž územní plán po své změně počítá pro výstavbu kolektivního bydlení, prodalo město již zmíněné I. Kamenické stavební a obchodní za 350 Kč/m², avšak z vyjádření odborníka v oblasti realit vyplývá, že adekvátní cena takového pozemku je o cca 1.000 Kč/m² vyšší. Můžete to okomentovat?

I. Pfaur: Koncepce rozvoje města je dlouhodobá. Máme připraveny plány využití všech lokalit, jejichž rozvoj lze předpokládat, včetně lokality u koupaliště. O zdejší pozemky jsme proto zájem měli, jenže u jejich vlastníků jsme s naší nabídkou neuspěli. Soukromému investorovi se později výkup těchto parcel podařil a my jsme rádi i za to. Bereme to tak, že hlavní je, že výstavba kolektivního bydlení zde realizována bude. Z toho důvodu jsme investorovi prodali i pozemek náš.

Dobře, ale proč za uvedenou cenu? Údajně nízkou…

J. Pařík: Takovéto pozemky se prodávají, respektive vykupují za cenu stanovenou znaleckým posudkem. S investory jsme se v obou nyní diskutovaných případech domluvili na tom, že celou lokalitu zasíťují a vybudují na ní potřebné komunikace s tím, že tyto investice pak za symbolickou cenu přenechají městu. K výši prodejní ceny našeho pozemku řeknu následující. Nechali jsme si vypracovat znalecký posudek, z něhož vyplynulo, že tržní cena je 350 Kč/m², a my se toho drželi. Cena o 1.000 korun vyšší, vycházející údajně také z vyjádření odborníka, byla a je nereálná. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o hotové parcely, nýbrž de facto o pole, kde veškeré sítě a komunikace samozřejmě chybí. Takový pozemek za 1.350 Kč/m² nikdo nekoupí. Koneckonců posudek tajný není a každý se na fakta v něm může podívat sám.

Jak to zde bude s přípojkou ke kanalizační síti? Její cena se prý odhaduje na 3,2 miliony korun, které má dle radnice zaplatit město. Oponenti ovšem argumentují tím, že kdyby město pozemek prodalo za cenu určenou jejich znalcem, náklady na uvedenou přípojku by finanční rozdíl jistě pokryl.

J. Pařík: To je čistě hypotetické. Vracím se ke své předchozí odpovědi. Takovýto pozemek za 1.350 Kč/m² prodat nelze.

A je investice do přípojky k cizímu pozemku investicí výhodnou?

I. Pfaur: Je to hlavně pravidlo, jež ctíme. Vybudovat přípojné místo k veřejné síti, v tomto případě k síti kanalizační, v naší režii je správné. Pokud se libovolný investor – developer, stavebník – rozhodne finančně přispět, bránit mu v tom rozhodně nebudeme, ale aby akci zaplatil sám, v úvahu nepřichází. Koneckonců veřejnou síť jsme platili, i když tu investoři před lety budovali například průmyslovou zónu nebo když se stavěly rodinné domy v lokalitě Na Výsluní nebo na Vodné. Domníváme se, že máme povinnost rozvoj města podporovat. I když to něco stojí. Někteří lidé však asi mají názor jiný.

Na začátku rozhovoru zmíněný prodej pozemků za Penny Marketem, na nichž má stát market Lidl a několik bytových domů, projednávali zastupitelé už vloni v červnu. Tento prodej je již schválen?

J. Pařík: V této věci je schválena smlouva a smlouvě budoucí a schváleno je i memorandum o spolupráci. Další kroky budou následovat a k vlastnímu prodeji dojde ve chvíli, kdy bude mít investor hotovu projektovou dokumentaci a získá územní souhlas. Předpokládám, že to bude příští rok.

Prodejní cena je opět 350 Kč/m² a výhrady oponentů proti ní jsou obdobné. Někteří z vlastníků okolních pozemků prý prodali metr za 1.200 korun a město má tudíž tratit 850 korun na metru.

J. Pařík: Je to podobné jako u koupaliště. Pro soukromníka, který developerovi svůj pozemek prodá, to prodejem končí, zatímco nám, jak už bylo řečeno, se pozemky za symbolickou cenu v podstatě vrátí, navíc zhodnocené zasíťováním. Když to vezmeme v potaz, prodej pozemků už nevýhodně nepůsobí. Je to věc nabídky a poptávky a my jsme si jisti, že cena 350 Kč/m² je cena slušná.

Mám informaci, že padla i vyšší nabídka…

I. Pfaur: To je pravda. Jeden místní občan, který s radnicí příliš nesympatizuje, nabídl za metr čtvereční 400 korun, tedy o 50 korun víc. Město ale nemůžeme prodat jeden pozemek, obklopený jinými, někomu, kdo nám ani nepředstaví záměr, který s ním má. Bylo to spíše jen takové gesto.

Tyto pozemky prodáváte pražské společnosti Grelio Commerce. Její jednatel měl údajně problém se zákonem. Není to varovný signál?

I. Pfaur: Příliš o tom nevíme a vyjadřovat se k tomu je tudíž poněkud ošemetné. V minulosti už jsme s tím člověkem spolupracovali – jeho tehdejší firma stavěla Penny Market – a spolupráce to byla naprosto seriózní. Nemáme důvod k obavám, že tomu tentokrát bude jinak.

Už jste zmínili, že investoři odkoupené pozemky zasíťují a vybudují na nich komunikace a tyto investice pak za symbolickou cenu přenechají městu. O jakou symbolickou cenu se bude jednat v případě Grelio Commerce?

J. Pařík: Bude to 10.000 korun. Tyto peníze budou následně poukázány coby sponzorský dar na městem vybranou kulturní nebo sportovní akci.

Jestliže tak město získá, de facto zadarmo, například chodníky či příjezdové cesty, bude se o ně muset starat, že? Nebude to tak trochu danajský dar?

J. Pařík: Starat se budeme muset, to je pravda. Na druhou stranu získáme zasíťované pozemky s pozemními komunikacemi, a to námi prováděnou údržbu určitě vyváží. Nehledě na to, že údržba prováděná vlastními silami je nezřídka jednodušší a spolehlivější.

- Svatopluk Doseděl -