Kdo chce do kriminálu, musí pro to něco udělat

08.10.2019

J. Hradec – V sobotu 31. srpna dopoledne byli strážníci povoláni k poněkud kurióznímu případu do...

[přečtěte si celý článek]


Frajer z Ukrajiny

08.10.2019

Třeboň – Všímavá řidička kontaktovala v podvečer 9. září hlídku městské policie a oznámila, že po...

[přečtěte si celý článek]


Co se bude dít na sídlišti Pod Kasárny?

04.10.2019

Obavy starousedlíků z připravovaných změn v jejich bezprostředním okolí jsou častým tématem našich...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Kompenzační pomůcka po dosloužení nikoho nezajímá?

Publikováno: 04.04.2011

Finanční příspěvek na vodicí psy (Taru a Iris) poskytl zrakově postiženému Aloisi Hudečkovi sociální odbor MěÚ J. Hradec. Jak však informujeme v předchozích článcích, ze svědectví místních lidí vyplývá, že se pan Hudeček k prvnímu psovi choval hrozně a v případě psa druhého, že to zavání pokračováním v nastoleném likvidačním režimu tvrdé ruky. V souvislosti s tím padla i otázka, zda byly tyto dvě městské investice (v řádu stovek tisíc) namířeny správným směrem. O informace o tom, jak se věc vyvíjí, jsme požádali vedoucí zmíněného odboru Mgr. Zdeňku Šindelářovou.

 


Dorazila k vám už nějaká oficiální stížnost?


- Zatím ne. A připomínám, že náš odbor není kompetentní řešit týrání psa. Do této kauzy jsme se dostali jen kvůli tomu, že jsme podle platných právních předpisů poskytli příspěvek na zakoupení kompenzační pomůcky – vodicího psa.


Jak pohlížíte na svědectví, zveřejněná v našem únorovém vydání? Myslíte si, že si to všichni ti lidé vymysleli?


- Nevím, jestli si to vymysleli, nebo ne, ale domnívám se, že je tam spousta lidí (řeč je zřejmě o signatářích petice, pozn. red.), kteří sami žádné týrání neviděli.


Ti, kdo se vyjádřili na našich stránkách, jsou očitými svědky.


- Když člověk vidí, jak někdo někomu ubližuje, v tomto případě psovi, má občanskou povinnost oznámit to kompetentním orgánům. Pokud vím, nikdo z údajných svědků tak dosud neučinil.


Podle našich informací má pan Hudeček problém s alkoholem a k psovi se chová surově zejména, když je tzv. pod vlivem. Vaše kolegyně, paní Kavková, však posledně namítla, že kdykoli k ní do kanceláře pan Hudeček přišel, byl v pohodě a pes vypadal dobře. Je snad ale logické, že když se ten člověk vypravil na úřad, nešel tam opilý a psa dal určitě taky do pořádku. Nemyslíte?


- Tohle s případem nesouvisí. Bavíme se tu o týrání psa, ne o tom, jak moc pan Hudeček konzumuje alkohol. A orgány činné v trestním řízení mohou zahájit úkony jedině v případě, že se objeví jasné důkazy. Tento pes byl však prohlédnut odborníky a ti žádné známky fyzického týrání neshledali.


Teď se bavíme o kterém psovi?


- O tom, jehož má pan Hudeček v současné době.


Tak se vraťme k tomu prvnímu. Začátkem listopadu 2009 vypadal bídně. V tomto vydání přinášíme hodnověrné svědectví. O tehdejším stavu psa věděla i hradecká veterinářka MVDr. Žiaková, ta však nejenže nezařídila ošetření trpícího psa, ale zřejmě váš odbor o jeho zuboženém stavu ani neinformovala. Není tady něco špatně?


- V roce 2009 už ten původní pes jako kompenzační pomůcka nesloužil. Jeho pětiletá služba v tu dobu skončila. Řešit ho proto našemu odboru nepříslušelo.


Pan Hudeček ale usiloval o získání psa dalšího. Neměla vás veterinářka upozornit, jak dopadl pes první? Abyste si před pořízením psa nového mohli pana Hudečka prověřit?


- Z toho roku máme zprávu od Krajské veterinární správy v Českých Budějovicích, že nedošlo k porušení zákona a pes, že týrán nebyl.


Budete přihlížet k občanské petici, která v souvislosti s tímto případem právě probíhá?


- Opakuji, že v této věci nejsme kompetentní. Ve věci týrání psa se musíte obrátit na odbor životního prostředí.


- Svatopluk Doseděl -