Pekařská firma DK Open přesouvá výrobu. Kam a proč?

01.03.2023

V lednovém vydání jsme zmínili hradeckou pekařskou firmu DK Open, v níž v nedávné době došlo k...

[přečtěte si celý článek]


Jitka Ježková exkluzivně pro Žurnál

01.03.2023

„Po určitém čase jsem si plně uvědomila, že divadlo je herecké profesi základem,“ konstatuje Jitka...

[přečtěte si celý článek]


Úklid za všechny prachy

08.02.2023

J. Hradec – Ve tři čtvrtě na čtyři ráno 3. prosince si obsluha městského kamerového systému všimla...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Nová občanská iniciativa Za lepší Hradec předkládá program a žádá zpětnou vazbu.

Publikováno: 12.06.2022

Nová občanská iniciativa Za lepší Hradec cílí na občany Jindřichova Hradce, jimž není osud jejich města lhostejný, s tím, aby maximálně jednoduchým způsobem (SMS) vyjádřili svůj názor na návrh několika kroků, jež by vedení Hradce mělo učinit a konstruktivně tak vyjít vstříc svým občanům. V případě dostatečné podpory by se pak tento program měl stát jakýmsi kompasem, který by lokálním politikům ukázal směr, jímž by se měli ubírat. Díky němu by se dozvěděli, co jejich voliči skutečně chtějí, a mohli by na plnění těchto přání začít pracovat. Intenzivně a třeba i na úkor projektů jiných. Program občanské iniciativy a návod na hlasování naleznete v červnovém vydání měsíčníku Žurnál, který je na pultech od 6. června.

Nová občanská iniciativa Za lepší Hradec cílí na občany Jindřichova Hradce, jimž není osud jejich města lhostejný, s tím, aby maximálně jednoduchým způsobem vyjádřili svůj názor na návrh několika kroků, jež by vedení Hradce mělo učinit a konstruktivně tak vyjít vstříc svým občanům. V případě dostatečné podpory by se pak tento program měl stát jakýmsi kompasem, který by lokálním politikům ukázal směr, jímž by se měli ubírat. Díky němu by se dozvěděli, co jejich voliči skutečně chtějí, a mohli by na plnění těchto přání začít pracovat. Intenzivně a třeba i na úkor projektů jiných. Program občanské iniciativy je následující.

 

1. Město vykoupí soukromé pozemky v centru sídliště U Nádraží (bývalá mateřská škola a pozemky přilehlé), jejichž majitelem je podnikatel Karel Frank, a postaví tu několik bytových domů. Další byty město vybuduje v rohovém objektu bývalých kasáren u sídliště Hvězdárna (naproti autoškole). Všechny tyto byty by byly pronajímány po dobu (například) deseti let. Po uplynutí této doby (uvolnění bytu) by byla za vybrané nájemné provedena rekonstrukce bytu, který by byl následně za stejných podmínek pronajat nájemníku dalšímu. Jednalo by se tedy o skutečně startovací byty pro mladé rodiny, jež by hned měly kde bydlet a během deseti let by mohly svou bytovou situaci vyřešit natrvalo.

Pokud tyto byty postaví město a ne soukromý subjekt, občané se k věci budou moci mnohem snáz vyjadřovat. Městská bytová výstavba v první uvedené lokalitě by vyžadovala předchozí vykoupení soukromého pozemku (v Nežárecké ulici nedávno k obdobné akci došlo, takže to zjevně proveditelné je) a ideální by bylo navázání spolupráce města s občanským sdružením Hradecký spolek (viz Žurnál 1/2021 a 5/2022). Bytové výstavbě v obou lokalitách by musela předcházet v současné době již projednávaná změna územního plánu, přičemž přípravné práce by samozřejmě mohly započít ještě před touto změnou.

 

2. Plánované Obchodní centrum u nového kruhového objezdu pod Penny Marketem část obyvatel Hradce odmítá s tím, že Obchodní centrum odláká lidi z centra města, jež tím pádem ekonomicky utrpí. Coby řešení se nabízí zřízení přímé autobusové linky, která bude jezdit od Obchodního centra k zastávce MHD u tiskárny a naopak k Obchodnímu centru bude jezdit ze zastávky MHD na nábřeží. Pozitivním efektem by bylo, že lidé, kteří se vydají autobusem MHD do Obchodního centra nebo týmž způsobem pojedou z něj zpět do města, budou nuceni projít centrem Hradce, jež proto nebude tolik umrtveno a ulevit by se tak mělo i zdejším parkovištím.

 

3. Městské stavební pozemky často končí v rukou spekulantů, kteří stavební parcely od města koupí, své peníze do nich bezpečně uloží a za účelem vytvoření zisku je blokují. Nelegální to sice není, ale bytové politice to nesvědčí. Lidé by rádi stavěli, jenže nemají kde, stavební pozemky jsou v držení spekulantů. Řešením by bylo legislativní opatření spočívající v tom, že získání městské stavební parcely pro výstavbu rodinného domu bude podmíněno závazkem, že stavba na něm bude do tří let hotova. Pokud bude parcela po třech letech stále prázdná, bude mít město nárok na její zpětný odkup. Tato věc oporu v zákoně má a na zřetel je brána například i inflace.

 

4. V městských smlouvách o provedení stavebních prací musí být zásadním kritériem cena díla, ovšem hned druhou podmínkou ať je, aby do investiční akce byly významným podílem zapojeny místní firmy, byť třeba coby firmy subdodavatelské. Při výstavbě zejména velkých celků hrozí, že se zakázky chopí firma odjinud a zdejší firmy se na ní podílet vůbec nebudou. Tak podpora místního podnikání vypadat nemá. Podmínka podstatné účasti lokálních firem oporu v zákoně údajně má. Zadaný právní rozbor by měl ve věci udělat jasno.

 

5. Bezodkladná realizace městského záměru Změň Vajgar (viz Žurnál 4/2022), který se týká revitalizace největšího hradeckého sídliště. Příslib projektové přípravy a termíny zahájení a dokončení akce v nedohlednu občanům nestačí. Realizační plán předložit do léta 2023.

 

Od občanů občanská iniciativa Za lepší Hradec očekává, že výše uvedené body vyhodnotí, a pokud se s nimi ztotožní, dají svůj souhlas najevo odesláním SMS ze svého mobilního telefonu na sběrné číslo 606 594 450. Jedno telefonní číslo = jedna SMS ve tvaru ANO. Jestliže s navrhovanými body člověk souhlasit nebude, nemusí dělat nic, mlčení znamená NE. Redakce měsíčníku Žurnál, která se zde ujala role jakéhosi komisaře, na konci června všechna ANO sečte a výsledek na stránkách letního dvojčísla zveřejní. V případě, že bude výsledné číslo vysoké, vedení města by tomuto průzkumu mělo věnovat pozornost a jeho výstup by se měl promítnout i do programů volebních subjektů napříč politickým spektrem. Kontrola plnění slibu už by byla na lidech a samozřejmě i na měsíčníku Žurnál.

(sd)