S bývalou startovací věží na Kuniferu se začíná něco dít.

07.02.2024

Objekt v hradecké lokalitě na Kuniferu, zdevastovaný působením lidí i povětrnostních vlivů, byl...

[přečtěte si celý článek]


Buk se dočká víceúčelového objektu.

07.02.2024

Na podzim roku 2021 jsme na našich stránkách několikrát informovali o neutěšené situaci kolem...

[přečtěte si celý článek]


Nový domov pro seniory na hradecké Bobelovce roste jak z vody.

01.03.2024

O dění kolem bývalého stacionáře pro lidi se zdravotním postižením na jindřichohradecké Bobelovce...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Buk se dočká víceúčelového objektu.

Publikováno: 07.02.2024

Na podzim roku 2021 jsme na našich stránkách několikrát informovali o neutěšené situaci kolem hospody v hradecké místní části Buk. Připomeňme, že hospoda se společenským sálem v patře fungovala v Buku od roku 1913 a bývala skutečným centrem dění ve vsi, nemluvě o tom, že na zdejší tancovačky se sjížděli i lidé z Jindřichova Hradce a jeho okolí. Po zániku socialistického podniku Restaurace a jídelny po roce 1990 se objekt dostal do majetku města Jindřichův Hradec, ale že by se o něj nový vlastník začal svědomitě starat, se zřejmě říct nedá. A tak budova vinou špatné údržby chátrala a cca před osmi roky byla z rozhodnutí města stržena. Bukovským byl náhradou za ni přislíben nový společenský dům, jehož součástí měla být hospoda nová, jenže pak se v této věci nedělo vůbec nic. Ovšem jak se říká: kdo si počká, ten se dočká. Alespoň tedy někdy. A tentokrát zrovna ano.

Dobrá zpráva
pro bukovské

Václav Picka, předseda osadního výboru Buku, se tu dobrou zprávu dozvěděl po jednání Rady města Jindřichův Hradec, konaném 24. ledna, a to přímo z úst starosty Michala Kozára. Ten říká: „Vedení města se podařilo získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši osm milionů korun, určenou na spolufinancování výstavby víceúčelového objektu v místní části Buk.“ Což předseda osadního výboru Picka kvitoval slovy: „Tohle je pro nás opravdu skvělá zpráva. Výchozí studie je ta, kterou zpracoval architekt Špulák a která byla projednána s místními obyvateli.“
A co že se vlastně stalo, že se ledy hnuly? Město Jindřichův Hradec vloni zareagovalo na VI. výzvu dotačního Programu regenerace a podnikatelského využití brownfieldů a podalo žádost o poskytnutí příslušné dotace. Následným rozhodnutím byla městu dotace ve shora uvedené výši poskytnuta. Lhůta stanovená pro dosažení účelu (dokončení díla) je 31. říjen 2025 a další podmínkou je zahájení stavebních prací nejpozději do letošního 30. června.
(sd)