Loupeživý recidivista v Albertu

09.01.2020

J. Hradec – Čtyřiapadesátiletý Pražák vyrazil odpoledne 23. prosince do marketu Albert, aby zde...

[přečtěte si celý článek]


Sjel se návykovými látkami a nakonec skončil v poutech

09.01.2020

Třeboň – V úterý 19. listopadu večer zaměstnal strážníky mladík z Horažďovic, toho času pod vlivem...

[přečtěte si celý článek]


Smrtelný útok velké argentinské dogy!

05.01.2020

V listopadovém vydání Žurnálu jsme přinesli vpravdě otřesnou zprávu od jindřichohradecké městské...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Co se bude dít na sídlišti Pod Kasárny?

Publikováno: 04.10.2019

Obavy starousedlíků z připravovaných změn v jejich bezprostředním okolí jsou častým tématem našich reportáží a lidé se na nás proto se svými obavami obrací takřka s železnou pravidelností. Nedávno jsme například informovali o nervozitě z budoucích nájemníků soukromého bytového domu v hradecké Nežárecké ulici či o diskutovaném záměru výstavby rovněž soukromého polyfunkčního domu na sídlišti U nádraží. A v uzávěrce prázdninového dvojčísla kontaktovali redakci Žurnálu zástupci rozrušených obyvatel hradeckého sídliště Pod Kasárny s tím, že se v této poklidné lokalitě schyluje k developerské aktivitě, s níž oni zásadně nesouhlasí a dokonce ji považují za protizákonnou. Do letního vydání se nám podařilo vtěsnat jen krátkou informaci, ale nyní se záležitosti věnujeme obsáhleji.

 

Sídliště rodinných domů Pod Kasárny vyrostlo na okraji Jindřichova Hradce koncem 70. let minulého století a dodnes si zachovalo svůj ráz a je nepochybně jednou z nejklidnějších rezidenčních částí města. V rámci jeho budování zde vznikly i objekty tzv. veřejné občanské vybavenosti, konkrétně mateřská škola, dvě hřiště a restaurace, což bylo v té době obvyklé. A právě k posledně jmenované přízemní budově restaurace (už dlouho bývalé) směřují výhrady místních obyvatel, kteří se obávají, že v případě uskutečnění záměru jejího majitele o svůj dosavadní klid nenávratně přijdou.

„Budovu, která je delší dobu prázdná, nově vlastní plzeňská společnost JH Služby, jejímuž majiteli patří i panelový bytový dům – někdejší ubytovna nemocnice – na sídlišti Vajgar,“ konstatuje Josef Liška, který se za své sousedy chopil oficiálního jednání. „Tato společnost vznikla letos v lednu čistě za účelem koupě a využití oné budovy. Zmíněný panelák na Vajgaře provozuje společnost jiná. A zajímavé je, že kladné závazné stanovisko hradeckého odboru výstavby a územního plánování bylo společnosti JH Služby vystaveno už 2. dubna 2019, tedy v době, kdy tahle společnost objekt na našem sídlišti ještě nevlastnila a nemohla tudíž předložit příslušnou dokumentaci. Jak se stavební úřad může vyjadřovat k něčemu, co ještě neleží na stole?“

Územní plán stavbu

bytovky nepřipouští

„V územním plánu města je s touto budovou počítáno pro komerční občanskou vybavenost,“ pokračuje J. Liška. „Je přesně dáno, co zde může být a co ne. A bydlení je tu přípustné jedině v případě, že se bude jednat o ubytování osoby zajištující pro majitele dohled nad jeho zařízením. Bydlet tu tedy může v podstatě jakýsi domovník, ale vznik dalších bytových jednotek je vyloučen. Podle majitelovy studie budou v suterénu a kus nad ním garáže, v prvním podlaží vidíme zakresleny vesměs kanceláře, je tu zubní ordinace atp. a ve druhém a třetím podlaží je počítáno s apartmány. Byty tomu majitel neříká, ale je to bouda, ze všeho budou nakonec byty. Nebo si ten člověk myslí, že je v Hradci takový hlad po kancelářích? My hrozbu vidíme. Proč ji nevidí stavební úřad?“

Občanská petice

prý úřad nezajímá

Své výhrady a připomínky uvedli znepokojení občané v následně sepsané petici, kterou poté předali do rukou úředníků odboru výstavby a územního plánování. „Podotýkám, že se jedná o záležitost státní správy, nikoliv města, tedy samosprávy,“ zdůrazňuje J. Liška s tím, že pod text petice se podepsali prakticky všichni zdejší obyvatelé. „Vadí nám už samotné stavební práce, jež mají trvat tři roky. Náklaďáky, hluk, prach… V ohrožení je infrastruktura, zeleň i provoz přilehlé školky a hřiště. A k čemu bude dům ve finále sloužit? Jací lidé se do něj nastěhují? Budeme mít strach pouštět děti ven samotné?“

Podle k věci příslušných úředníků včetně vedoucího odboru výstavby a územního plánování Bohumila Krejčího a tajemníka městského úřadu Karla Přibyla je prý ale všechno v naprostém pořádku, závazné stanovisko bylo vydáno oprávněně a občanská petice žádný význam v podstatě nemá.

„Jestli je záměr v souladu s územním plánem nebo není, je asi vůbec nezajímá,“ svěřuje se se svým dojmem signatář petice Jiří Dovalil. „Vydali prostě stanovisko a teď je budou hájit. Že nám zničí životní prostředí, to jim zjevně nevadí. Vidím to tak, že prosazují zájem jednoho člověka, respektive jedné společnosti, a to se mi nelíbí. Proč ten objekt nekoupilo město a nespojilo ho se školkou? Hradecké školky jsou plné a rodiče by takové rozšíření jistě uvítali. Řeč je o částce zhruba 4.000.000 korun plus nemalé náklady na rekonstrukci, ale tohle by vyhozené peníze určitě nebyly.“

Kdo navrhl

třípatrák?

Následujícím krokem Josefa Lišky bylo zaslání stížnosti na Krajský úřad v Českých Budějovicích. Učinil tak 16. července a říká k tomu: „Hradečtí úředníci se odvolávají na změnu územního plánu z roku 2014 a tvrdí, že vzhledem k výškové hladině okolní zástavby může být inkriminovaná budova vyšší, konkrétně třípodlažní. Proč? Jedná se o sídliště rodinných domů v územním plánu jako takové vyznačené. Žádná vyšší stavba tu nemá co dělat. Kdo toto navrhl? Kdo si dovolil sídliště takto znehodnotit? Odpověď z kraje jsme zatím sice nedostali, ale víme, že odtud 26. července odešla žádost o zaslání spisu k vydanému závaznému stanovisku a předpokládám, že stavební úřad požadavku vyhověl. My jsme 2. srpna obdrželi od Rady města vyjádření k naší petici, kde stojí, že se vše bude řešit v dalším řízení. A je tam taky napsáno, že bydlení ve formě například bytového domu je v objektech občanské vybavenosti nepřípustné. Proč ale radní Komínek do letního Žurnálu uvedl, že dle jeho informací se bude jednat o klasický bytový dům s parkovištěm suterénu? Navíc… Petici jsme neadresovali radním, nýbrž odboru výstavby a územního plánování, orgánu státní správy, který spadá pod krajský úřad, nikoliv pod městský. Proč do toho tedy zasahuje samospráva? Nejedná se o porušení zákona? Protože se domnívám, že ano, poslal jsem 5. srpna na krajský úřad doplnění stížnosti a na podivný postup hradecké samosprávy upozornil. Zásadní otázkou ovšem zůstává, kdo navrhl a prosadil, aby se z přízemního objektu stala budova několikapatrová. Z územního plánu z roku 2014 vyplývá, že v této lokalitě k žádné změně nedojde a najednou to má být jinak? Přestavba objektu je zkrátka v rozporu s územním plánem a vydané závazné stanovisko se musí zrušit!“

Stane se J. Hradec

městem přistěhovalců?

„Majitel objektu tvrdí, že v jeho bytovém domě na sídlišti Vajgar žádné problémy nejsou, jenže my víme, že to není pravda,“ připojuje se závěrem Jiřina Dovalilová. „Dejme tomu šedesát procent tamních obyvatel je zřejmě v pořádku, ale zbytek ne. Co se to v Hradci děje? Podezřelý bytový dům na Nežárce, stejně tak podezřelý polyfunkční dům na sídlišti U nádraží a teď tady tohle u nás? Kvůli třem lidem mají mít ostatní otrávený život? Stane se Hradec městem starých lidí, úředníků a přistěhovalců? Proč je tu málo pracovních příležitostí? Proč se nestaví byty pro mladé? Proč se stále vychází vstříc jen movitým spekulantům? Vůbec se mi to nezamlouvá.“

- Svatopluk Doseděl -