Příjezdová cesta do osady Pomezí autům místních lidí moc nesvědčí.

05.12.2020

Poněkud zastrčená osada Pomezí, která se krčí pod malebnou zříceninou hradu Landštejn, je hotovým...

[přečtěte si celý článek]


Ivan Vyskočil exkluzivně pro Žurnál

05.12.2020

„Se všemi svými ženami a dokonce i s dávnými milenkami mám velmi dobrý vztah,“ konstatuje s...

[přečtěte si celý článek]


Pařby, muzika a řev. Partaje už z toho šílí.

06.11.2020

J. Hradec – Neuposlechnutí výzvy úřední osoby, rušení nočního klidu a přestupek proti občanskému...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Jiří Houdek: K personálním změnám došlo kvůli nespokojenosti s výkonem konkrétních lidí.

Publikováno: 08.01.2012

V Třeboni má kvést klientelizmus a po posledních komunálních volbách tu údajně došlo k politickým čistkám, během nichž byli schopní nahrazeni loajálními. Lídr třeboňské opozice Jan Váňa (ODS) v předchozím rozhovoru zmiňuje i další důsledky diktátu místní KDU-ČSL, která se po čtyřech letech vrátila do vedení města a málem prý nenechala kámen na kameni. V zájmu objektivity jsme oslovili i třeboňského starostu Jiřího Houdka (KDU-ČSL) a e-mailem mu zaslali několik dotazů. Dle Houdka jsou sice některé z nich záměrně zavádějící, poškozují vládnoucí koalici a zavání poplašnou zprávou, nicméně na všechny, rovněž e-mailem, odpověděl.

 


Kulturní zařízení Beseda je prý radnicí nenápadně umrtvováno. Ze strany města údajně není vůle, aby Beseda fungovala, a upřednostňováno je KKC Roháč.


J. Houdek: Již v minulém roce, kdy v Třeboni vládla ODS, byla ztráta na Besedě pro Bertiny lázně Třeboň, které se staly jejím nuceným provozovatelem, více jak dva miliony korun za čtyři měsíce provozu. Budu mít velkou radost, když si Besedu pronajme někdo z těch, kdo o ní rozhodovali, i za nulové nájemné. Ať ukáží, co umí. Současné vedení města neupřednostňuje ani jedno zařízení a proto hned v počátku roku zrušilo rozhodnutí bývalého vedení, které například zakazovalo pořádat plesy v Roháči. Ať si každý vybere, kde chce akce pořádat.


Po posledních komunálních volbách prý v Třeboni docházelo k odstraňování nepohodlných lidí z vedoucích funkcí, do nichž poté byli bez výběrových řízení dosazeni přátelé a známí radních atp. Co byste na obranu radnice řekl?


J. Houdek: K nějakým personálním změnám opravdu došlo, ale stalo se tak na základě nespokojenosti s výkonem těchto lidí. A ti, kdo nastoupili místo nich, jsou bezesporu ku prospěchu konkrétních organizací a tím i ku prospěchu města. Jako příklad mohu uvést ředitelku Informačního a kulturního střediska Evu Potužákovou, zkušenou pracovnici v oblasti kultury a cestovního ruchu, ředitele Technických služeb Třeboň Vladimíra Janíčka, dlouholetého jednatele a zástupce ředitele této společnosti, a v neposlední řadě i generálního ředitele našich městských lázní JUDr. Jiřího Kolbana, dlouholetého ředitele soukromé společnosti a osvědčeného prokuristu lázní z roku 1998, kdy jsme lázně přebírali do majetku města.


Potenciálně nebezpečných oponentů jste se údajně zbavil. Často bez udání důvodu.


J. Houdek: K této obecně formulované otázce se nemám jak vyjádřit, protože jsem nikoho z odvolaných nevnímal jako „potencionálně nebezpečného oponenta“. Jestli to tak vnímali oni, tak jsme asi změnu udělali správně.


V roce 2011 došlo ve srovnání s rokem 2010 k navýšení běžných výdajů města přibližně o 20 milionů korun. Co je důvodem?


J. Houdek: Nevím, kde tento údaj berete a co počítáte do tzv. „běžných výdajů“. Takto formulovanou informaci bych mohl brát jako záměrně vyvolanou poplašnou zprávu, která má jen poškodit současnou koalici na radnici. Jestli však do „běžných výdajů“ počítáte sankce a vratky za nesprávně administrované dotace minulým vedením, ekonomické ztráty na Besedě, zvýšení provozních nákladů na energie současné budovy Městského úřadu Třeboň, zvýšené náklady na renovování hrubě zanedbaných IT technologií na městském úřadě, tak tam určitě k navýšení došlo. To však jsou důsledky nekoncepčních a z dlouhodobého hlediska neekonomických rozhodnutí minulého vedení ODS.


Rada města schválila zaplacení cca 450 tisíc korun za zpracování nového loga města. Proč? Vždyť nový grafický manuál vytvořila vaše radnice teprve v roce 2005…


J. Houdek: Zase zcela nepřesně a určitě zase záměrně. Rada města schválila vytvoření a autorská práva na nové logo města za 49 900 korun bez DPH a zpracování manuálu pro použití tohoto loga ve výši 120 000 korun bez DPH. Podobně budou vytvořeny manuály pro městský úřad, IKS Třeboň a novou Městskou Vodohospodářskou, s.r.o. A proč? Protože chceme využít tento nový marketingový nástroj pro propagaci města, podobně jako Praha, Ostrava, Tábor, Český Krumlov apod. Podívejte se na jejich loga a zjistěte si na kolik je loga a jejich manuály přišly!


V předchozím volebním období se radnici podařilo získat dotaci 36 milionů korun na rozvoj lázeňské infrastruktury. Pro tuto dotaci tenkrát hlasovali všichni zastupitelé, včetně těch z ČSSD a KDU-ČSL. Teď ji ale město vrátilo. Proč?


J. Houdek: Vaše otázka je opět zcela zavádějící. Minulá radnice podala projekt na výstavbu dalšího wellnesscentra u Lázní Aurora a na rozšíření ubytovací a stravovací kapacity u Bertiných lázní Třeboň. Dotace měla činit necelých 30 % z celkových nákladů projektu, tj. 35 % z uznatelných nákladů. Tento projekt byl podáván v době, kdy bylo stabilní financování lázeňské péče ze strany zdravotních pojišťoven. Projekt byl vybrán se sníženými dotacemi, než bylo uvedeno v žádosti až v druhé polovině letošního roku. My jsme však v Radě a následně i v zastupitelstvu rozhodli, že budeme investovat v podstatě obdobnou částku, kterou bychom museli doplácet k dotacím, ovšem na smysluplnější a potřebnější investici – na zateplení, výměnu oken a celkovou rekonstrukci ubytovacích pavilonů lázní. Tato investice určitě přinese větší ekonomický efekt.


Letos v říjnu schválila koalice pro město nevýhodnou směnu církevního hřbitova za cennější pozemek města. Místostarosta Mráz (ČSSD) přitom dříve s církví jednal o bezplatném převodu hřbitova na město. Proč ten obrat?


J. Houdek: Informace v této otázce jsou opět velmi nepřesné. Město směnilo svůj zcela shodně hodnotný pozemek (tzv. farní zahradu) o rozloze 693 m2 za pozemek hřbitova o rozloze 15 760 m2, z čehož je téměř 1600 m2 zatím nevyužívanou rezervou, včetně jedné budovy. Jsem přesvědčen o tom, že obyvatelé města mají právo mít svá pietní místa na pozemcích města, bez ohledu na náboženské přesvědčení nebo příslušnost k politické straně. K vyjednání je třeba shody obou stran a v tomto případě má tato shoda podobu této směny.


Jak byste zhodnotil současnou Třeboňskou opozici?


J. Houdek: Jedním slovem – zlá.                                 


- Svatopluk Doseděl -