Ježíšek a 23 panáků

07.02.2024

Třeboň – Štědrý den může začít tak nějak všelijak. Po svém to pojal 47letý muž z Třeboně, jehož...

[přečtěte si celý článek]


Rok 2024 v Jindřichově Hradci... Co bude pozitivní a co nepotěší?

01.02.2024

Máme tu nový rok a jistě od něj lze očekávat další várku překotných událostí. Pozitivních i těch,...

[přečtěte si celý článek]


Hradecký psychiatr Láznička: Současná doba je na lidskou psychiku dost náročná.

01.02.2024

Přibývá lidí s úzkostnými stavy? Z čeho mají lidi deprese a jaká léčba zabírá? „Řešit depresi...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Město koupí areál Karla Franka. Peněz to bude stát opravdu dost.

Publikováno: 01.10.2022

V letním dvojčísle jsme informovali, že Rada města údajně nesouhlasí s nabídkou developera Karla Franka, který městu svůj pozemek na hradeckém sídlišti U Nádraží (bývalá mateřská škola) nabízí za cca 60 milionů korun. Jmenovaný podnikatel však tento pozemek před časem pořídil za necelé čtyři miliony a cenový skok se tedy jevil jako poměrně značný. Tisková mluvčí MěÚ J. Hradec Eliška Čermáková k věci koncem června sdělila (viz letní Žurnál), že se Rada města 20. června nabídkou na odkup areálu zabývala znovu. Karel Frank prý totiž zaslal upravenou nabídku a cenu snížil na 39.950.000 korun, dohodou. Rada města s přijetím upravené nabídky souhlasila, ale poslední slovo měli mít zastupitelé na svém jednání 29. června. Jenže tou dobou už bylo letní vydání Žurnálu připraveno k tisku a aktuální informace v něm tudíž zveřejněna být nemohla. Takže aktuální stav až nyní.

Radní i zastupitelé novou

cenu prodejce odsouhlasili

Místostarosta Radim Staněk (ODS) na městském webu informuje, že ze strany Karla Franka byly splněny všechny podmínky pro přijetí jeho nabídky a Rada města s jeho návrhem kupní smlouvy souhlasila. A zastupitelstvo 29. června přijetí nabídky odsouhlasilo taky. Za částku 39.950.000 korun, jež budou uhrazeny z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let.

Podnikatel slevil ale

pořád pěkně vydělal

Stále velký rozdíl mezi cenou pořizovací a prodejní vysvětluje město ústy své tiskové mluvčí následovně (opět viz letní Žurnál, kráceno): „Pan Frank nechal areál posoudit znalcem, který stanovil celkovou cenu ve výši 72.870.000 korun, z toho hodnota opravené části areálu činila 13.450.000 korun. Město si nechalo zpracovat vlastní znalecký posudek, kterým byla tržní hodnota nemovitosti stanovena v rozmezí 38.000.000 – 42.000.000 korun. Na základě těchto informací pan Frank svoji nabídku upravil a městu areál nabídl za 39.950.000 korun. Areál je nabízen v současných cenách nemovitostí. Budova v jižní části prošla v minulosti opravou, byla zateplena, byla zde vyměněna okna, provedena oprava střechy a rekonstrukcí prošly také prostory vnitřní.“

Město vyslechne hlas lidu

Dočká se vděku či kritiky?

Nutno konstatovat, že při veřejném projednávání změny územního plánu bylo město občany vyzváno k tomu, aby předmětný areál odkoupilo, a když tak, jak se zdá, v brzké době učiní, v podstatě vyslyší hlas lidu. Nehledě na to, že pokud by město na upravenou nabídku Karla Franka nekývlo, developer by zde pokračoval ve svém záměru výstavby polyfunkčního domu, proti čemuž místní obyvatelé dlouhodobě protestují, a atmosféra na sídlišti by se neuklidnila. Lze ovšem předpokládat, že kritici výše kupní ceny se přesto všechno zcela jistě najdou.

 

Mluvčí MěÚ J. Hradec

E. Čermáková doplňuje

 

Kdy má ke koupi diskutovaného pozemku dojít?

- Materiál ohledně návrhu této kupní smlouvy bude předložen k projednání na zasedání zastupitelstva dne 31. srpna (tedy po uzávěrce zářiového vydání Žurnálu, pozn. red.).

Město zaplatí desetkrát víc, než za pozemek zaplatil Karel Frank. Je to obhajitelné?

- Město si nechalo zpracovat znalecký posudek na aktuální cenu nabízených nemovitostí, kterým byla cena stanovena v rozpětí 38 – 42 milionů korun.

Jaký záměr město s pozemkem má?

- Je věcí rozhodnutí budoucích zastupitelů, zda bude záměrem města pokračovat ve stavebním řízení zahájeném panem Frankem či zastupitelé například rozhodnou o zpracování celkové studie sídliště U Nádraží, která by plochu posoudila v kontextu celého sídliště a navrhla její optimální využití.

Věříte, že se atmosféra na sídlišti U Nádraží uklidní? Že tamní lidé už budou spokojeni?

- Pan Frank byl městem osloven na základě výzvy občanů tohoto sídliště, a my tudíž předpokládáme, že nabytí areálu do majetku města atmosféru zklidnit pomůže.

- Svatopluk Doseděl -