Zašprajcnul se v zatáčce

09.04.2024

Třeboň – Průjezd náklaďákem s dlouhým a plně naloženým přívěsem ulicí Na Chmelnici se šoférovi (69)...

[přečtěte si celý článek]


Východní silniční obchvat Nové Bystřice: Bude o záměru rozhodovat referendum?

07.03.2024

V roce 2022 zadal Jihočeský kraj zpracování dokumentace v souvislosti s dlouho plánovaným silničním...

[přečtěte si celý článek]


Členové spolku Chraňme Českou Kanadu mají k obchvatu města výhrady.

01.04.2024

K hojně diskutovanému tématu silničního obchvatu Nové Bystřice se níže vyjadřuje Marta Bartošková...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Michal Kozár: Lávka přes Vajgar? Jsem pro, aby se o tom diskutovalo.

Publikováno: 01.12.2023

V předchozím rozhovoru s Jaroslavem Dubenským se zaobíráme tématem přetížené hradecké Vídeňské ulice a především jednou možností, která by mohla být alespoň částečným řešením. Jak na vizi lávky přes rybník Vajgar pohlíží starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár?

S vybudováním lávky pro pěší a cyklisty přes rybník Vajgar se skutečně počítá?

M. Kozár: V aktuální koncepci dopravní obsluhy Jindřichova Hradce je zahrnuta i myšlenka alternativního spojení sídliště Vajgar se starým městem. Tedy alternativa současného spojení prostřednictvím Vídeňské ulice. Přemostění rybníku je jednou z možností a já ji nezavrhuji, dokonce mi připadá zajímavá. Jednoduché by to ale nebylo. Most by nesměl být esteticky rušivý a nesměl by omezovat další využívání rybníku. Například sportovci či rybáři. Umístění mostu tam, kde to navrhuje dr. Dubenský, od břehu pod fotbalovým hřištěm do zátoky vedle plovárny, se mi rovněž nejeví jako nevhodné. Na zasedání pracovní skupiny Vajgar už jsem tuto záležitost prezentoval. K zahájení realizace takového záměru je samozřejmě dlouhá cesta. Vypsání architektonické soutěže, vyhodnocení z ní vzešlých návrhů, ekonomický propočet, zajištění externích zdrojů financí, diskuse s veřejností, výběr dodavatelské firmy… Nehledě na fakt, že v rámci komplexního řešení by muselo dojít i k odbahnění rybníku, k úpravě jeho břehů atp.

Člověka napadne, jestli most nebude kazit výhled.

M. Kozár: S tímto názorem jsem se pochopitelně setkal. Ale co tak krásného vlastně vidíme, když se díváme přes Vajgar z nábřeží nebo od zámku? Sídliště a Kaufland. Takže jde o to, aby most nekazil výhled z druhé strany, výhled na staré město se zámkem. Pokud chce někdo vyfotit hezké panorama, fotí z břehu pod sídlištěm Vajgar. A most s patou někde u plovárny by tuto scenérii nenarušil. Mohl by být i turistickou atrakcí.

Kdyby lidi začali most využívat, přetížené Vídeňské ulici by to nejspíš ulevilo.

M. Kozár: Předpokládám, že tento efekt by most také přinesl. Byl by alternativou jak pro lidi, kteří do centra či z něj jezdí Vídeňskou ulicí, tak pro ty, kdo k těmto cestám používají ulici Rezkovu.

V souvislosti s tímto projektem se v minulosti hovořilo o investici 100 milionů korun. Dr. Dubenský však míní, že by bylo zapotřebí částky několikanásobně vyšší.

M. Kozár: Kolik by tahle věc stála, teď absolutně nedokážu odhadnout. Opakuji, co jsem řekl na začátku. Tuto myšlenku nezavrhuji a jsem pro to, aby se o ní diskutovalo. A teprve během této diskuse se můžeme dopracovat k investičním nákladům. Odhadování ceny by nyní bylo jen plácáním do vody.

Do přípravy a realizace akce byste nepochybně zapojili odborníky…

M. Kozár: Ano. Ze všech dotčených oborů.

Dr. Dubenský v souvislosti s touto záležitostí s povděkem kvituje, že stávající městská samospráva má více vizí a ambicí. Vy osobně dle jeho slov vnímáte potenciál rybníku Vajgar a velkého sousta v podobě lávky přes něj se nebojíte.

M. Kozár: Já hlavně tvrdím, že smysluplnou myšlenku je třeba posoudit, probrat a vyhodnotit. Ať už kladně, nebo záporně. Každopádně zodpovědně. Bez technickoekonomické studie a veškerých potřebných informací nelze nic s jásotem přijmout, ale stejně tak by nic nemělo být rovnou smeteno ze stolu. A to není odvaha, nýbrž zdravý rozum.

Hypoteticky… Záměr vybudovat most bude během jednoho volebního období schválen, avšak po volbách jej nové vedení města pohřbí. Čímž předchozí práce přijde vniveč. Plánování a schvalování takto zásadního projektu by proto nemělo být tzv. na sílu. Ve věci by měla panovat politická shoda. Koalice s opozicí. Souhlasíte?

M. Kozár: To, že nové vedení města předchůdci odsouhlasený záměr nezruší, zaručit nelze. Zde ovšem nikdo nic na sílu protlačit nehodlá. Jde o věc k široké diskusi. Koalice s opozicí i s veřejností. Ke stoprocentní shodě asi nedojde nikdy, ale většinová být musí.

- Svatopluk Doseděl -