Zašprajcnul se v zatáčce

09.04.2024

Třeboň – Průjezd náklaďákem s dlouhým a plně naloženým přívěsem ulicí Na Chmelnici se šoférovi (69)...

[přečtěte si celý článek]


Východní silniční obchvat Nové Bystřice: Bude o záměru rozhodovat referendum?

07.03.2024

V roce 2022 zadal Jihočeský kraj zpracování dokumentace v souvislosti s dlouho plánovaným silničním...

[přečtěte si celý článek]


Členové spolku Chraňme Českou Kanadu mají k obchvatu města výhrady.

01.04.2024

K hojně diskutovanému tématu silničního obchvatu Nové Bystřice se níže vyjadřuje Marta Bartošková...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Místostarosta Komínek k aktuálním tématům z města

Publikováno: 01.11.2023

Parkování by šlo označit za civilizační problém. Řidiči ho řeší všude. V New Yorku, v Praze i v Jindřichově Hradci. V Hradci je nejhorší situace na zdejších sídlištích, kde je koncentrace obyvatel a tudíž i osobních automobilů největší. V předchozím článku se věnujeme konkrétně parkování na sídlišti Hvězdárna. Minimálně v jednom místě zde totiž byla parkovací místa vyznačena tak, že parkování na nich je pro řidiče problematické. Jsou úzká. Místostarosta Bohumil Komínek se v následujícím rozhovoru vyjadřuje i k tomuto.

Šikmá parkovací stání před panelovými domy číslo popisné 18 a 19 v jednosměrné ulici Kosmonautů jsou široká od 2,15 do 2,35 centimetrů, včetně čáry, což je 15 až 35 centimetrů pod normu (ČSN 736056 z roku 2011), která říká, že parkovací místo musí mít na šířku alespoň 2,5 metru. Nastupování do auta a vystupování z něj, je tady tím pádem problematické. Jak byste to okomentoval?

B. Komínek: V centru města máme parkování nastaveno dobře, ale na sídlištích je situace skutečně horší. Ani ne tak přes den, jako spíš v podvečerních a večerních hodinách. Víme o tom a počet parkovacích míst se tu navyšovat snažíme. Možnosti však máme omezené. Důvod potíží je i v tom, že jedna rodina má nezřídka dva i tři automobily. Když se sídliště Hvězdárna stavělo, tak tomu tak nebylo. Tehdy se počítalo s polovinou auta na jednu bytovou jednotku. Zní to podivně, ale je to tak. Parkoviště se budovala s tím, že aut bude míň, než bytů. Původní norma říkala, že kolmé či šikmé parkovací stání musí být široké nejméně 2,25 metru. V roce 2011 byla tato norma aktualizována a minimální šířka stání je od té doby 2,5 metru.

Co na Hvězdárně po změně v roce 2011 následovalo?

B. Komínek: Stávající parkovací stání jsme začali rozšiřovat a zároveň jsme zahájili hledání lokalit, kde by bylo možno zřídit parkoviště nová. Nejmarkantnějším výsledkem je parkoviště u mateřské školy nedaleko Penny Marketu. Chápeme, že je to stále málo, a věříme, že v rámci projektu Změň Hvězdárnu na nějakou možnost navýšení parkovacích kapacit ještě přijdeme. Jisté je, že parkoviště nemůžou být všude. Zničit kvůli nim veškerou zdejší zeleň nelze.

Zmíněná stání v ulici Kosmonautů novou normu každopádně nesplňují…

B. Komínek: To se může stát. Parkovací stání zde svého času vyznačily Služby města JH a pamatovaly přitom i na občany tělesně postižené, pro něž vytvořili jedno stání širší. Na úkor stání standardních. O jejich aktuální šíři v tuto chvíli informaci nemám. Přeměříme je. Pravda ovšem je, že pokud bychom se všude striktně drželi normy a všude udělali stání široká 2,5 metru, hodně aut by na Hvězdárně nezaparkovalo vůbec. Kapacita nafukovací není. A v potaz je třeba vzít i fakt, že řada dnešních osobních aut a SUV je mnohem širší, než tomu u těchto aut bývalo v minulosti. Například Škoda Kodiaq je široká skoro 1,8 metru. Dříve byla běžná šíře osobního vozu 1,6 metru.

Ještě víc místa zaberou dodávky. Proč na Hvězdárně neplatí zákaz jejich nočního parkování? Na sídlišti Vajgar dodávky v noci parkovat nesmí. Pokud by tyto užitkové vozy v noci neparkovaly ani na Hvězdárně, problém s parkováním by to sice asi úplně nevyřešilo, ale trochu by to pomoci mohlo.

B. Komínek: Na okraji sídliště Vajgar je odstavné parkoviště (pod hlavním silničním tahem, pozn. red.), které noční parkování dodávek mimo zástavbu umožňuje. Jenže na Hvězdárně obdobnou plochu bohužel nemáme. Pokud se zde situace ještě zhorší a my nenajdeme jiné řešení, budeme nuceni vytěsnit tato vozidla někam jinam. Třeba i dál od sídliště.

V pondělí 18. září se v Kulturním domě Střelnice uskutečnilo diskusní setkání s občany města na téma aktualizace dopravní obslužnosti Jindřichova Hradce. Co konkrétního se tam rozebíralo?

B. Komínek: Koncepce dopravní obslužnosti vznikla v roce 2012 a na setkání se diskutovalo o tom, do jakého stavu jsme po deseti letech dospěli, a zda je zapotřebí tuto koncepci někde upravit. Změny zaznamenalo například řešení dopravní obslužnosti v centru města. A v tuto chvíli se zabýváme i obslužností Nežáreckého předměstí, kde frekvence aut, přijíždějících do města, roste a Mlýnská ulice, Nežárecká brána a ulice Bratrská začínají být tudíž přetíženy. Je proto třeba řešit dopravní propojení Pražské ulice a rezidenční lokality Na Palici. Podotýkám, že toto propojení bylo připraveno už v roce 1971. Během akce na Střelnici jsme se v této věci s žádnými zásadními výhradami nesetkali. A to byli přítomni i obyvatelé Sládkova kopce, jehož by se tato úprava určitě dotkla. Diskutovalo se rovněž o možnosti zjednosměrnění části Vídeňské ulice a části ulice Václavské. Dopravní zatíženost je zde opravdu velká a nějak řešit se to musí. Hovořilo se též o výhledovém zkapacitnění tranzitu mezi Pelhřimovem a Třeboní. Územní plán města v souvislosti s tím počítá s obchvatem, který by začínal u Kanclovského mostu a končil v lokalitě u Kuniferu. S ministerstvem dopravy a s Ředitelstvím silnic a dálnic už jednáme.

Co piktogramy vymezující na vozovkách pruh pro cyklisty? Osvědčily se?

B. Komínek: Ano. Proto je malujeme de facto na každou novou komunikaci a ty stávající neustále obnovujeme. Jedná se o republikovou cyklo-strategii. Absolutní přednost tu cyklista pochopitelně nemá, ale když tímto pruhem jedu, myslím na kole, mám pocit, že jsem ve svém prostoru. Jízdní pruh s piktogramy je v podstatě bezpečnostní prvek, který má řidiče varovat: Pozor, nejezdi až u kraje, může tu být cyklista!

Krátce aktuálně k hradecké úzkokolejce. Co je nového?

B. Komínek: Proces znovuzprovoznění úzkokolejky je v běhu. Jestli to dopadne dobře díky konkurznímu řízení nebo díky restrukturalizaci Jindřichohradeckých místních drah (JHMD), to pro nás není až tak podstatné. Důležitý je pozitivní výsledek. Aby vlaky zase jezdily. Tomu však musí předcházet provedení údržby tratí a nalezení někoho, kdo by si mašiny a vagóny pronajal a dopravu na úzkokolejce provozoval. Dobré je, že díky příslušnému povolení už servisní technika na koleje může. Spolek měst a obcí na obou tratích lokálky už také zadal vytvoření modelu provozu, jinak řečeno jízdních řádů. K dispozici bychom je měli mít zhruba za měsíc. Poté budeme moci začít jednat s vedeními krajů (Jihočeský a Vysočina, pozn. red.), s insolvenčním správcem i s potenciálním finančním podporovatelem, tedy se Státním fondem dopravní infrastruktury. Jsem optimista a chci věřit, že příští rok už vlaky na tratě úzkokolejky konečně s nějakou pravidelností vyjedou.

Jak to vypadá s rekonstrukcí rozhledny na Rýdově kopci nad Děbolínem?

B. Komínek: Projektovou dokumentaci už máme zpracovánu a nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele prací. Předpokládaný termín jejich dokončení je 10. květen 2024. Letní sezónu tedy stihneme.

Máte informace o stavu výstavby obchodního centra u výpadovky na Třeboň?

B. Komínek: Město v této věci informováno samozřejmě je. Inženýrské sítě, tedy komunikace a veškeré potrubí a jiné vedení, už byly zkolaudovány a v současné době dochází k předávání jednotlivých pozemků finálním stavitelům, respektive budoucím provozovatelům. Těmi by měli být například společnosti Uni Hobby, Möbelix, Lidl… Plus řada různě zaměřených firem, jež zde budou sdruženy ve velkém retailu. Máme informaci, že pokud všechno půjde hladce a výstavba budov bude probíhat podle plánu, obchodní centrum by mohlo zahájit provoz už na podzim roku 2024.

- Svatopluk Doseděl -