Tratí hradecké úzkokolejky by se mohl ujmout Gepard!

31.03.2023

Co bude s jindřichohradeckou úzkokolejkou? Tuto otázku si klade laická i odborná veřejnost už...

[přečtěte si celý článek]


Úzkokolejka, téma Občasníku Evropské unie.

31.03.2023

Tristní součinnost JHMD a mlžení kolem stavu účtů Internetový Občasník Evropské unie v polovině...

[přečtěte si celý článek]


Hospříz: S požárem prodejny bojovali profesionálové i dva dobrovolné sbory.

31.03.2023

Odpoledne v pátek 3. února zasahovali hasiči u požáru v Hospřízi u Jindřichova Hradce, který jim...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Místostarosta Komínek k hradeckým aktualitám.

Publikováno: 01.02.2023

Rozhledna i úzkokolejka turistickému ruchu jednoznačně prospívají a Jindřichův Hradec turisty potřebuje. Obojí je proto třeba zachránit. To vyplývá ze slov hradeckého místostarosty Bohumila Komínka (NPH), který měsíčníku Žurnál na závěr roku poskytl exkluzivní rozhovor.

Osobně se zabýváte i situací kolem Jindřichohradeckých místních drah (JHMD). Jaký je aktuální stav?

B. Komínek: V rámci projednávání této záležitosti se sešli všichni starostové dotčených měst a obcí, tedy těch, jimiž nebo kolem nichž úzkorozchodná trať prochází, a dospěli k názoru, že zachování úzkokolejky je skutečně žádoucí. Byl zvolen výbor, který může v této věci jednat a předávat výsledky starostům. Je samozřejmě jasné, že finanční podpora ze strany Jihočeského kraje a Kraje Vysočina bude nutná. Efektem našeho snažení by mělo být to, že vlaky úzkokolejky budou jezdit alespoň během letní sezóny. Už v roce 2023. V zájmu zachování této oblasti cestovního ruchu nějaké vlaky podpořit chceme.

Tato podpora by se tedy týkala jen turistické stránky věci? Dopravní obslužnosti ne?

B. Komínek: Pokud by se záchrana „turistické“ úzkokolejky skutečně podařila, fáze záchrany úzkokolejky z hlediska dopravní obslužnosti by nastala nejdříve v roce 2024. Budeme se snažit, aby dopravní obslužnost byla obnovena po celé trati z Jindřichova Hradce do Obrataně i Nové Bystřice. Je nám jasné, že je nutné, aby dopravní obslužnost fungovala přinejmenším mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou. V současné době se i touto věcí zabývá insolvenční správkyně, která má do 13. ledna 2023 připravit konkrétní možnosti a procesy pro věřitelský výbor, jež by úzkokolejku mohly zachránit. Je vytvořen i výbor na záchranu úzkokolejky, v němž má dva zástupce Jihočeský kraj a dva Kraj Vysočina. Jihočeský kraj spolu se mnou zastupuje starosta Nové Bystřice Jiří Zimola a za Kraj Vysočina jsou ve výboru místostarosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík a starosta Černovic Jan Brožek.

Šance na letní sezónu 2023 s úzkokolejkou tu tedy je…?

B. Komínek: Věřím, že ano. Několik dopravců, kteří by o letní provozování úzkokolejky měli zájem, už se dokonce přihlásilo, ale my s nimi zatím jednat nemůžeme. Nevíme totiž, co bude po zmíněném 13. lednu.

Zastupitel Jaroslav Chalupský nedávno zorganizoval anketu, která měla ukázat, zda lidi o záchranu lokálky stojí, nebo ne. Jak to dopadlo?

B. Komínek: Tuto informaci k dispozici nemám. Důležitý bude výsledek jednání věřitelského výboru a postoj insolvenční správkyně a bývalého vedení společnosti. Přál bych si, aby tito lidé byli opětovnému zprovoznění technické památky nápomocni.

Mezi hradeckými radními a zastupiteli panuje v této věci shoda?

B. Komínek: Koalice pro záchranu určitě je a chci věřit, že opozice proti tomu také nebude. Pro Hradec je úzkokolejka velice významná, což si snad uvědomujeme všichni.

Nový provozovatel úzkokolejky, by musel převzít dluh JHMD? Tuším 200 milionů…

B. Komínek: Insolvenční správkyně řeší i tuhle stránku věci. Je možné, že dluh bude muset převzít nový provozovatel, ale je též možné, že společnost JHMD bude oddlužena. Opakuji, bude záležet na rozhodnutí věřitelského výboru.

Slyšel jsem i tuto variantu: koleje odstranit a na náspu vybudovat cyklostezku. Tohle je skutečně ve hře?

B. Komínek: Technicky to reálné je, ale byla by to úplně poslední možnost. A taky nejhorší. Některé regionální tratě už tento osud každopádně potkal. Věřím, že naše úzkokolejka přežije a cyklostezka se z ní nestane.

Připadá v úvahu návrat bývalého ředitele JHMD Jana Šatavy?

B. Komínek: S panem Šatavou jsem jednal a nabyl jsem dojmu, že se k návratu nechystá. Se záchranou úzkokolejky, která je, jak sám říká, jeho srdcovou záležitostí, nám ale pan Šatava aktivně pomáhá.

Na prosincovém zastupitelstvu jste řešili i rozhlednu na Rýdově kopci nad Děbolínem. Můžete situaci shrnout?

B. Komínek: Rozhlednu řešíme už roky. Někdo má k jejímu umístění výhrady, ale faktem je, že rozhledna stojí na jednom z nejvyšších kopců u města, kde už v minulosti rozhledna stála. Stavba je zařazena do seznamu rozhleden České republiky a lidé ji navštěvují poměrně hojně. Vede kolem ní frekventovaná cyklostezka a to místo nám předem posvětil i Klub turistů. Něco je samozřejmě třeba dořešit. Například parkování, sociální zařízení atp.

Někteří zastupitelé navrhují, aby se ekonomicky nerentabilní rozhledna neopravovala, ale zbourala.

B. Komínek: To by bylo řešení skutečně extrémní. A zase tak jednoduché a levné by to taky nebylo. Většina městských zastupitelů s opravou rozhledny souhlasí. Jestli ji následně bude provozovat město, nebo ji pronajmeme provozovateli jinému, to už bude věc druhá. Rozpočet s opravou rozhledny počítá.

Na tuto opravu jste vyčlenili pět a půl milionu korun…

B. Komínek: Ano. V tuto chvíli ale ještě nevíme, co vše bude potřeba udělat a tudíž ani kolik to ve finále bude stát. Pokud by se jednalo jen o dílčí opravu dřevěných částí, mohla by být cena i výrazně nižší. Schválená částka má pokrýt rekonstrukci rozhledny kompletně.

Pokud by město rozhlednu opravilo a ponechalo si ji, muselo by její provoz jistě dotovat. Stejně jako třeba bazén. Byl by to velký problém? Nejsou takováto zařízení dotována běžně?

B. Komínek: Ano, ale s bazénem bych to srovnávat nechtěl. Turistické cíle, jako jsou rozhledny, si na provoz a údržbu těžko vydělávají. Mají funkci podpory návštěvnosti regionu a to se těžko měří.

Máte přehled o tom, kolik lidí rozhlednu navštíví?

B. Komínek: Na cyklostezce, která kolem rozhledny vede, je sčítač a tudíž víme, že v sezóně se zde vyskytuje přes sedm set lidí denně. Netvrdím, že na rozhlednu vystoupají všichni, ale tato lokalita navštěvovaná je.

Zmínil jste potřebu parkoviště. Kde by mělo být?

B. Komínek: Máme připraven pozemek v blízkosti rozhledny. Lidem, co bydlí u příjezdové cesty, parkující auta jistě vadí a zřízení parkoviště je tudíž i proto nezbytné. V roce 2023 budeme případnou plochu k parkování připravovat.

Oblíbená hospoda v hradecké místní části Buk byla z technických důvodů stržena, ale tamní občané se prý dočkají náhrady…

B. Komínek: V současné době probíhají projektové práce, ale projekt zatím dokončen není. Zařízení, které původní hospodu nahradí, vznikne v areálu fotbalového hřiště a jeho podoba ještě bude předmětem diskuse s občany. O využití parcely po zbouraném objektu teď jasnou představu nemáme.

Od počátku se vedou řeči o tom, že o tuto parcelu má zájem někdo vlivný…

B. Komínek: To jsou vážně jen řeči. Pokud vím, o tuto parcelu dosud nikdo zájem neprojevil.

Hradecká pekárna DK Open má údajně ukončit svůj provoz a přesídlit do Tábora. Je to pravda?

B. Komínek: Tohle sice není otázka přímo pro mě, ale mám informaci, že společnost DK Open koupila novou výrobní linku a z prostorových důvodů se rozhodla tuto linku umístit jinde, než ve stávajících prostorách v Jarošovské ulici. Že se nepovedlo najít řešení, jež by umožnilo, aby tato pekařská linka mohla zůstat v našem městě, mne mrzí. O tom, že by měla skončit například i firemní kavárna Kaštánek, nic nevím.

Již několik let se hovoří o vybudování nového kruhového objezdu u objektu někdejšího podniku Stavcent a o novém marketu Lidl v téže lokalitě. Jak to s tím vypadá?

B. Komínek: Nový kruhový objezd zde zapotřebí každopádně je. Kapacita toho stávajícího už totiž v žádném případě nestačí. S Ředitelstvím silnic a dálnic, v jehož kompetenci tato věc je, jsme sice jednali už dávno, ale konkrétní kroky zatím učiněny nebyly. Záměr však u ledu určitě není. A nový Lidl by na kruhový objezd s příslušnými příjezdovými komunikacemi mohl eventuálně navázat. Byl bych rád, kdyby k objednání příslušné projektové dokumentace došlo už v roce 2023 a v roce následujícím byla výstavba kruhové křižovatky řešena. Bude to ale složité, je třeba dojednat i majetkové vypořádání se společností Lidl. Město je připraveno pomoci.  

- Svatopluk Doseděl -