Příjezdová cesta do osady Pomezí autům místních lidí moc nesvědčí.

05.12.2020

Poněkud zastrčená osada Pomezí, která se krčí pod malebnou zříceninou hradu Landštejn, je hotovým...

[přečtěte si celý článek]


Ivan Vyskočil exkluzivně pro Žurnál

05.12.2020

„Se všemi svými ženami a dokonce i s dávnými milenkami mám velmi dobrý vztah,“ konstatuje s...

[přečtěte si celý článek]


Pařby, muzika a řev. Partaje už z toho šílí.

06.11.2020

J. Hradec – Neuposlechnutí výzvy úřední osoby, rušení nočního klidu a přestupek proti občanskému...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Radní Komínek se vyjadřuje k hradeckým aktualitám

Publikováno: 05.07.2019

V Jindřichově Hradci se pořád něco děje a všechny věci mají nějaký vývoj. Žurnál se proto k řadě dříve zveřejněných problémů průběžně vrací a kompetentních lidí se na vývoj toho či onoho ptá. Městský radní Bohumil Komínek (ČSSD) byl námi i tentokrát dotázán jak na záležitosti čerstvé, tak na ty, jež se už nějakou dobu diskutují a řeší.

Hovoří se o tom, že v někdejším areálu zeleniny v Jakubské ulici mají vzniknout byty. Co je na tom pravdy?

B. Komínek: Pokud vím, tak projekt využití areálu bývalé zeleniny je teprve ve fázi úvah a příprav. Konkrétní návrh zatím na stavební odbor města předložen nebyl a v rámci samosprávy se v této věci dosud nejednalo.

Došlo k nějakému posunu v souvislosti s diskutovaným bytovým domem Miloše Vorlíčka v Nežárecké ulici? (Žurnál 4/2019)

B. Komínek: S panem Vorlíčkem, který onen dům koupil a rekonstruuje ho, průběžně jednáme a došlo i na konzultaci s radnicí v Kladně, kde už pan Vorlíček dům tohoto typu provozuje. Na místo pravidelně dochází zástupci našich odborů, které se k věci mohou vyjadřovat, a postup stavby sledují. Chceme, aby zde vzniklo to, co uvádí projektová dokumentace, a nic jiného. Mimochodem, panu Vorlíčkovi jsme nabídli spolupráci se sociálním odborem města a jemu se návrh líbí. Věřím, že se vše bude i nadále vyvíjet dobrým směrem a ke spokojenosti obou stran.

V čem tato spolupráce spočívá?

B. Komínek: Pan Vorlíček by byty standardním způsobem pronajímal, ale spolupracoval by s naším sociálním odborem, který by mu o potenciálních nájemnících mohl poskytnout informace, samozřejmě v rámci zákonných možností. Výhodou pro nás by bylo to, že bychom měli určitou kontrolu nad tím, kdo v sociálních bytech pana Vorlíčka bydlí.

Co je nového s rozhlednou u Děbolína? Už víte, kdo nese za její závady odpovědnost?

B. Komínek: V současné době je to předmět soudního sporu a řeší to právní zástupci města a dodavatelské firmy. Stále se také diskutuje možná vinna subdodavatele použitých barev a projektanta díla. Finální verdikt vynese až soud a my si na něj musíme počkat. S připravenou opravou nátěru dřevěných částí rozhledny musíme do té doby počkat.

Na provoz rozhledny to vliv nemá? Smí se na ni?

B. Komínek: Na rozhlednu se normálně smí. Neřešíme její provozní bezpečnost, nýbrž její vzhled. Dodávám, že v loňském roce navštívilo rozhlednu více jak 20 tisíc návštěvníků a po cyklostezce, vedoucí kolem ní, projelo minimálně 15 tisíc cyklistů.

Město vloni koupilo od místního podnikatele Karla Franka objekt při vjezdu do městské obory. Z jakého důvodu?

B. Komínek: Město v roce 2013 vyhrálo soudní spor s Lesy České republiky a stalo se tak vlastníkem převážné části lesů obory. Příjezd k těmto pozemkům byl v zadní části obory, zatímco příhodnější vjezd přední, směrem od sádek, byl ve vlastnictví soukromém a přiléhal k budově Karla Franka. Po nabídce prodeje tohoto objektu s příjezdovou cestou bylo logické nabídku přijmout a nemovitost s našimi pozemky zcelit. Zařízení v příjemném a klidném prostředí již nyní pronajímáme za stejným účelem, jak tomu bylo dříve. Svatby, večírky, školení, semináře… Letošní sezona už je de facto obsazena.

Nedávno došlo k projednání tří podnětů ke změnám městského územního plánu v lokalitě sídliště U nádraží. Jednalo o podněty výše zmíněného Karla Franka, který zde hodlá stavět polyfunkční dům, a firem Bene Domus (vlastník někdejší budovy České pojišťovny) a JHComp. Frankův návrh změny město zastupitelům doporučilo, ale zbylé dva návrhy ne. Proč?

B. Komínek: Návrh možné změny územního plánu projednává výbor pro územní plán. Já členem tohoto výboru nejsem, ale informace o vámi zmiňovaných návrzích mám. Při projednávání eventuálních změn v souvislosti s bytovou výstavbou se výbor drží pravidla, že by žadatel měl na svém pozemku řešit jak bydlení, tak parkování a nezahušťovat přitom situaci stávající. Všechny změny, které chce provádět pan Frank, se mají odehrát výhradně na jeho pozemku. Mám na mysli připojení k plynovému potrubí a ke kanalizaci. Polyfunkční dům pana Franka bude mít od ostatních panelových domů dostatečný odstup, nebude nikomu stínit, vedle něj zůstane dostatečné množství prostoru a parkování je tu také vyřešeno. U nedaleké budovy firmy JHComp je tomu jinak. Pokud by došlo k její přístavbě směrem vzhůru, jak je majitelem požadováno, některá okna vedlejšího paneláku by zastíněna byla. A problém se změnou územního plánu dle návrhu společnosti Bene Domus spočívá v nedostatečné parkovací kapacitě. Parkovacích stání v rámci této budovy je pro potřeby zamýšleného bytového, respektive polyfunkčního domu málo, parkoviště před budovou patří městu a vznik parkovací plochy další zde není žádoucí. Projekt polyfunkčního domu Karla Franka je v současné době ve fázi projednávání v rámci orgánů státní správy. Tyto orgány požadují, stejně jako my, minimálně splnění podmínky dostatečného odstupu od ostatních panelových domů a zřízení určitého počtu parkovacích míst, aniž by došlo k zahuštění veřejného prostranství. U dalších dvou budov, které zmiňujete, dochází k diskuzím a dalším jednáním. O všech doporučeních výboru pro územní plán je veřejnost seznámena a nakonec o nich musí rozhodnout zastupitelé města.

- Svatopluk Doseděl -