Zašprajcnul se v zatáčce

09.04.2024

Třeboň – Průjezd náklaďákem s dlouhým a plně naloženým přívěsem ulicí Na Chmelnici se šoférovi (69)...

[přečtěte si celý článek]


Východní silniční obchvat Nové Bystřice: Bude o záměru rozhodovat referendum?

07.03.2024

V roce 2022 zadal Jihočeský kraj zpracování dokumentace v souvislosti s dlouho plánovaným silničním...

[přečtěte si celý článek]


Členové spolku Chraňme Českou Kanadu mají k obchvatu města výhrady.

01.04.2024

K hojně diskutovanému tématu silničního obchvatu Nové Bystřice se níže vyjadřuje Marta Bartošková...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Rok 2024 v Jindřichově Hradci... Co bude pozitivní a co nepotěší?

Publikováno: 01.02.2024

Máme tu nový rok a jistě od něj lze očekávat další várku překotných událostí. Pozitivních i těch, co nás až tolik nepotěší. Co se v roce 2024 bude dít konkrétně v Jindřichově Hradci? Co se změní v resortu kultury? Jaký supermarket se do města vrátí? Proč se bude upouštět rybník Vajgar? Započne už rekonstrukce zámeckého pivovaru? A jaká investiční akce zkomplikuje dopravu v centru? Hradecký místostarosta Bohumil Komínek i na toto vše odpovídá.

Od ledna vzroste nájemné v městských bytech o deset procent. Proč?

B. Komínek: Výše nájemného v městských bytech se odvíjí také od výše inflace. Byly roky, kdy jsme nájemné navyšovat nemuseli, ale vloni i v roce 2024 došlo a dochází k výraznému nárůstu nákladů na údržbu a provoz těchto bytů. Rada města i přesto rozhodla, že se nájemné nezvedne o celou míru inflace dle nájemních smluv, tedy o adekvátních patnáct procent, nýbrž jen o deset. K tomuto navýšení dochází u nově přidělených bytů nebo u bytů, u kterých bude prodlužována nájemní smlouva. Nyní jsme v situaci, kdy si za metr čtvereční standardního nájemního bytu počítáme 90 korun, což je v dnešní době cena velmi příznivá. Nájemné v bytech, jež se soutěží obálkovou metodou vychází samozřejmě výrazně dráž.

Kolik bytů město vlastní?

B. Komínek: Přibližně sedm set. V bytovém fondu máme byty v domech s pečovatelskou službou, byty sociální, služební a standardní a byty, které nájemníci získávají zmíněnou obálkovou metodou.

Mají lidi počítat i se zvýšením ročního poplatku za svoz odpadu?

B. Komínek: Poplatek za svoz odpadu jsme dlouho nenavyšovali. Každý občan našeho města dosud platil poplatek ve výši 500 korun, ale náklady na svoz odpadu meziročně výrazně rostly a my na to musíme reagovat. Snažili jsme se však najít řešení, minimalizující dopad na seniory a na rodiče s malými dětmi. Rada města schválila na rok 2024 ceník, v němž jsou tyto věkové kategorie zvýhodněny tak, jak je tomu i v případě městské hromadné dopravy. Pro děti do šesti let a pro seniory od pětašedesáti let výše se nic nemění, ostatní občané budou platit o 150 korun víc, tedy 650 korun za rok. Ale podotýkám, že jsme s touto navýšenou cenou i tak hluboko pod cenou ve městech jiných. Například v Dačicích činí tento poplatek více než 900 korun.

V Hradci máme Kulturní dům Střelnice, Informační a kulturní středisko a Vzdělávací a kulturní centrum, o kulturních aktivitách soukromých nemluvě. A tento měsíc zde začal fungovat městský odbor kultury a cestovního ruchu, který uvedené subjekty zastřeší. Je to tak?

B. Komínek: Ano. O vzniku tohoto odboru jsme se bavili už v rámci příprav koaliční smlouvy a bylo dohodnuto, že se o něj pokusíme ještě během stávajícího volebního období.

Výběrové řízení, z něhož měl vzejít vedoucí nového odboru, bylo vypsáno začátkem loňského srpna. Přihlásilo se šestnáct uchazečů a z deseti vybraných vybrala komise Adélu Blažkovou, kterou pak radní k 1. lednu do uvedené funkce jmenovali. Můžete ji krátce představit?

B. Komínek: Paní Blažková není žádný nováček, v Kulturním domě Střelnice už v minulosti pracovala, coby kulturní referentka. Tento post i městský úřad sice na čas opustila, ale když jsme vypsali ono výběrové řízení, přihlásila se do něj, uspěla a na náš úřad se teď vrací.  

Starosta Kozár vloni v září řekl, že ve vedení odboru kultury a cestovního ruchu musí být člověk schopný, fundovaný a v dané oblasti zorientovaný.

B. Komínek: A nová vedoucí toto všechno splňuje. S kulturou zkušenosti má, a to nejen s tou lokální. Proto ji také výběrová komise doporučila a Rada města schválila. Paní Blažková má teď za úkol podrobně se obeznámit jak s chodem Kulturního domu Střelnice, tak s chodem Informačního a kulturního střediska, vše vyhodnotit a přijít s konstruktivními nápady a vizí. Pracovat bude v koordinaci s odborem kanceláře starosty a s vedením města. Očekáváme, že během vývoje nového odboru vznikne kulturní komise a stane se poradním orgánem Rady města. Předpokládám, že plně funkční bude tento odbor v roce 2025.

V souvislosti s očekávaným oteplením a s ním spojeným táním případného sněhu bude hladina Vajgaru snížena o 25 centimetrů, pročež je velmi nebezpečné vstupovat na led. Kdyby k upuštění vody nedošlo, hrozilo by vylití rybníku z břehů?

B. Komínek: Ne, tohle není ten důvod. Rybník Vajgar slouží jako nádrž, která může pojmout vodu přitékající Hamerským potokem z kaskády rybníků nad ním, a jeho kapacita proto musí být před očekávaným táním uvolněna regulovaným odtokem do řeky Nežárky.

V prostorách v obchodní zóně za sídlištěm Vajgar, kde byla donedávna prodejna Okay elektro, má začít fungovat supermarket, který už v Hradci v minulosti byl. Jedná se tedy o Billu?

B. Komínek: Ano. Rekolaudaci zmíněných prostor už náš stavební úřad řeší. A žadatelem je nadnárodní společnost REWE Group, která provozuje i síť maloobchodních prodejen Billa. Otevírat by se mělo v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Kapelník hradeckého hudebního uskupení X-TET Štěpán Štrupl v Hradci od roku 2008 pořádal festival Zpívání nad Nežárkou, který úspěšně fungoval asi devět let. Pak to ale z finančních důvodů skončilo a město za panem Štruplem přišlo s tím, jestli by festival nemohlo převzít pod svá křídla. On byl rád, že jeho akce přežije, a souhlasil. Jejím dramaturgem zůstal. Konala se poté pětkrát, avšak ročník 2023 byl z rozhodnutí města poslední. Festival má nahradit jediný koncert hvězdného interpreta, od čehož si prý město slibuje větší zájem veřejnosti a tím pádem i větší profit. Známá jména ale Štrupl zajistil vždycky, navíc za příznivou cenu, a lidi dle něj chodili v počtu hojném. Můžete to okomentovat?

B. Komínek: Dramaturgie kultury byla dosud v kompetenci Kulturního domu Střelnice, což teď ale, jak už bylo řečeno, skončilo a resort přebírá nový odbor kultury a cestovního ruchu. Festival Zpívání nad Nežárkou jsem vnímal jako velmi dobrý a Štěpánu Štruplovi jsem vždy fandil a fandím mu nadále. Bude-li chtít být v budoucnu této akce dramaturgem, bude muset komunikovat s uvedeným odborem a svůj záměr obhájit. Nutně to přece nemusí být pět hudebních vystoupení během jednoho dne? Proč by se nemohlo jednat o sérii koncertů v rámci několika dnů? Jako příklad může posloužit letní festival klasické hudby Třeboňská nocturna. Vše je věcí konstruktivní diskuse.

Zámecký pivovar, přesněji řečeno jeho ruina, je poměrně velké téma. Historický objekt byl původně v majetku Národního památkového ústavu, který jej svého času odprodal zdejšímu podnikateli Tomáši Blábolilovi, od něhož ho, relativně nedávno, koupilo město. Souhlasí toto shrnutí?

B. Komínek: Souhlasí. Poté, co už tak značně zdevastovaný objekt v roce 2011 vyhořel, se jmenovaný developer snažil něco s ním udělat, ale okolnosti mu nepřály. Z hlediska územního plánu, z hlediska památkové péče, ani z hlediska dotačních titulů. V roce 2016 bylo město vlastníkem osloveno s tím, zda by nemělo zájem jeho pivovar koupit. A město s návrhem po delších jednáních souhlasilo a pivovar na podzim téhož roku koupilo. Za sedm milionů a tři sta tisíc korun. Bylo to v době, kdy celá lokalita dostávala novou tvář, a my dospěli k názoru, že je třeba dát do pořádku i pivovar, který stojí v podstatě v jejím centru. Poté jsme začali usilovat o získání příslušné dotace, ale potřebný dotační titul byl vyhlášen až začátkem léta 2023. Rychle jsme proto oprášili v minulosti velmi a dlouze diskutovanou studii z roku 2018, dopracovali ji, pustili se do přípravy projektu a podali žádost o dotaci. Jsme rádi, že se nám díky kolektivní práci celého úřadu povedlo částku 244 miliónů korun získat. Dnes jsme připraveni vysoutěžit zhotovitele.

Kdy stavební práce začnou a kdy by mělo být dílo hotovo?

B. Komínek: Stavební práce začnou přibližně letos v dubnu a do konce roku 2025 by měla být základní rekonstrukce hotova. Se zprovozněním a zpřístupněním objektu pak počítáme v roce následujícím.

A co konkrétně zde má vzniknout?

B. Komínek: Zhruba jednu třetinu objektu zabere pivovar s projektovanou výrobní kapacitou kolem osmi tisíc hektolitrů dvanáctistupňového piva ročně a ve zbylých dvou třetinách bude multifunkční společenský sál plus několik prostor menších, vhodných kupříkladu k pořádání výstav, besed a akcí podobných. Sál bude určen pro koncerty, plesy, konference atp. Bohužel, klasické jevištní divadelní představení jeho uspořádání neumožní. Malé formy divadla zde ovšem konat půjdou.

Rekonstrukce čeká i most pod Nežáreckou bránou v Nežárecké ulici. Most bude během akce uzavřen a provoz se povede objízdnými trasami. Můžete záležitost přiblížit?

B. Komínek: V rámci této komplexní opravy bude nahrazena nosná konstrukce mostu, dojde k vybudování nových železobetonových úložných prahů se závěrnými zídkami a bude tady umístěno i nové příslušenství. S pracemi začneme 10. června a hotovi bychom měli být 29. listopadu. Objízdné trasy budou dvě – Bratrskou ulicí a ulicí Mlýnskou. Uvědomujeme si, že ani jedna z těchto ulic není pro vedení objížďky optimální, ale jinou možnost nemáme. Zde se ukazuje nutnost propojení Pražské ulice a lokality Na Palici. Věřím, že se tímto dopravním propojením budeme letos zabývat.

Na závěr ještě k hradecké úzkokolejce. Je v této věci něco nového?

B. Komínek: Spolek měst a obcí na obou tratích úzkokolejky Jindřichohradecká úzkokolejná dráha zadal vytvoření předběžných jízdních řádů, tyto jízdní řády na začátku prosince 2023 schválil a zaslal je výboru věřitelů, insolvenčnímu správci i ostatním dotčeným subjektům. Spolek tímto pomáhá tomu, aby lokálka mohla letos začít fungovat, byť v režimu okleštěném. Nyní čekáme na odezvu. Město Jindřichův Hradec navíc finančně podpořilo získání bezpečnostního osvědčení Drážního úřadu, povolujícího provozování tratí. V tuto chvíli záleží na dohodě o dalším postupu rady věřitelů. Dle insolvenčního správce bychom měli být moudřejší na konci letošního ledna. Po obdržení osvědčení, umožňujícího veřejnou přepravu osob, k čemuž by mělo dojít v rámci prvního čtvrtletí roku 2024, by insolvenční správce mohl začít pracovat na smlouvách s provozovateli a dopravci, a pokud se podaří získat finance pro provozování osobní vlakové dopravy, vyjetí vlaků lokálky už by nemuselo nic bránit.

- Svatopluk Doseděl -