Otázky a odpovědi s hradeckým místostarostou

01.05.2024

Budou se úředníci města stěhovat pod jednu střechu, která dosud slouží policistům? A kam by v tom...

[celý článek zde již 01.05.2024]


Letní rozjezd úzkokolejky je pořád nejistý. Dva kraje a dva dopravci se musí dohodnout.

01.05.2024

Vleče se to už dlouho a, jak se říká, skutek utek. Řeč je o úzkokolejce zkrachovalé společnosti...

[celý článek zde již 01.05.2024]


Jitka Smutná: Herectví nelze dělat do mírného opocení.

01.05.2024

„Nejvyšší hodnotou je pro mne životní harmonie,“ konstatuje Jitka Smutná (72) a vysvětluje: „Ten...

[celý článek zde již 01.05.2024]


...další články

Východní silniční obchvat Nové Bystřice: Bude o záměru rozhodovat referendum?

Publikováno: 07.03.2024

V roce 2022 zadal Jihočeský kraj zpracování dokumentace v souvislosti s dlouho plánovaným silničním obchvatem Nové Bystřice, kýženým i zatracovaným. Během následujících dvou let projektové práce proběhly, letos v lednu byly dokončeny a poté bylo zahájeno projednání dokumentace. Dlouho plánovaný obchvat Nové Bystřice část zdejších obyvatel chce, část jej ovšem odmítá a nelze vyloučit, že v dané věci nakonec rozhodnou místní občané v referendu.

Připomeňme, že obchvat by obnášel dva nové mosty, které by zdejší část České Kanady esteticky zřejmě příliš nevylepšily, ale na druhou stranu by do centra Nové Bystřice přinesl dopravní zklidnění a bezpečí. Zamýšlená investiční akce poutá zájem lidí, kteří o ní v polovině ledna diskutovali jak s projektanty, tak s vedením města a Jihočeského kraje.

Proč je obchvat

města potřebný?

Jak už bylo řečeno, účelem záměru je vytěsnit tranzitní (nákladní) dopravu z historického centra Nové Bystřice a dosáhnout tak snížení zátěže obyvatelstva i veřejného prostoru a zajištění bezpečnosti. Tranzitní doprava je v současné době vedena centrální částí města, což dle mnohých optimální není. Jak z hlediska ochrany obyvatel, tak z hlediska nevhodného směrového a šířkového dopravního uspořádání.

Kudy by měl

obchvat vést?

Začátek úseku je umístěn na silnici ve směru od Jindřichova Hradce, asi 260 metrů před sjezdem k židovskému hřbitovu. Přeložka odklání trasu z jižního směru na jihovýchod přes Ovčárenské pole, směrem na rybník Ovčárna, přičemž tento rybník i přilehlé pozemní komunikace překoná obchvat pomocí 206 metrů dlouhého mostu. Za rybníkem pokračuje trasa na jihovýchod, tedy k zemědělskému areálu firmy Agrostat, k němuž bude zřízen sjezd nový. Za kruhovým objezdem, rovněž novým, začne druhý most (234 m) přes další údolí. Asi 500 metrů od křížení s železniční tratí je navržena úrovňová křižovatka, která bude sloužit jako hlavní napojení do města od jihu.

Starosta: Ptejte se,

odpovědi zajistíme

Na webu Nové Bystřice se k záležitosti směrem k občanům vyjádřil starosta města Jiří Zimola (redakčně upraveno): „Na této stránce jsou zveřejněny aktuální projektové podklady, týkající se investičního záměru Východní obchvat Nové Bystřice. V případě, že byste v podkladech projektantů (živý odkaz, pozn. red.) nenašli odpovědi na některé vaše dotazy, anebo by vás zajímaly další podrobnosti, prosím, abyste psali na elektronickou adresu podatelny městského úřadu. My vaše dotazy zašleme projekční kanceláři Pontex a zajistíme pro vás odpovědi. Upozorňujeme, že se nejedná o finální verzi projektu. Na stejnou adresu lze posílat dotazy vedení města. Na ty, jež se budou týkat samosprávy jako účastníka tohoto předpokládaného záměru, rádi odpovíme. Cílem naší snahy o maximální transparentnost a otevřenost je zajistit pro každého maximální množství informací o navrhované podobě obchvatu města. Současně upozorňuji, že tento prostor není určen pro volnou diskusní tribunu názorů, zda obchvat ano či ne. Na to prosím využívejte jiné platformy a jiné způsoby.“

- Svatopluk Doseděl -